Skip to main content

แห่ทดลองเส้นทางสะพานแขวนเชื่อมป่าสักงามผ่านเขื่อนแม่กวงใกล้แล้วเสร็จ

ซะป๊ะเรื่องราว

สะพานแขวนข้ามช่องแคบแห่งแรกที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน บ้านป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ดใกล้จะแล้วเสร็จ ซึ่งชาวบ้านถูกตัดขาดเส้นทางสัญจรทางบกมาตั้งแต่สร้างเขื่อนแม่กวงอุดมธารามากว่า 41 ปี

โดยที่ผ่านมาต้องใช้การสัญจรโดยทางเรือ หรือวิ่งรถอ้อมสายเชียงใหม่-พร้าวซึ่งมีระยะทางที่ห่างไกล โดยสะพานสร้างเกือบแล้วเสร็จทำให้ชาวบ้านพากันมาชมวิวและขับรถจักรยานยนต์ผ่านไปมา ซึ่งสะพานดังกล่าวเป็นสะพานแขวนข้ามจากเขื่อนแม่กวงไปยังบ้านป่าสักงานมีขนาดกว้าง 3.50 เมตร โดยหลังจากนี้จะมีการสร้างสะพานคู่ขนานกับสะพานดังกล่าวเพิ่มอีกหนึ่งจุดเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสำรวจสะพานแขวนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังไม่ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการ อยู่ระหว่างการเก็บงานของผู้รับเหมา ขณะเดียวกันผู้รับเหมาจากบริษัทแก้วนวรัฐ จำกัด กำลังเข้าดำเนินการปรับพื้นที่ เพื่อก่อสร้างสะพานคู่ขนานตัวที่ 2 สะพานแขวนข้ามช่องแคบเขื่อนแม่กวง เนื่องจากสะพานมีความกว้าง 3.50 เมตร ใช้สัญจรไปมาของรถยนต์ยากลำบากจะใช้ได้เฉพาะรถจักรยานยนต์เท่านั้น ทำให้ต้องมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นสะพานคู่ขนานความสูงจากตัวต่อฐานถึงชั้นสูงสูด 166 เมตร ระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร ซึ่งหากการก่อสร้างสะพานคู่ขนานแล้วเสร็จก็จะสามารถใช้งานสัญจรได้สะดวกหลังจากชาวบ้านในพื้นที่ถูกตัดขาดมากว่า 41 ปี

ด้านนางพรรณี ลาภใหญ่ อยู่บ้านเลขที่ 75 หมู่ 10 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาชมสะพานแขวนแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากทราบว่าเมื่อวานนี้มีเพื่อนบ้านได้เดินทางข้ามไปหาญาติที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง วันนี้ตนจึงเดินทางมาชมสะพานดังกล่าวโดยขับขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับญาติ เพื่อทดลองใช้เส้นทางนี้ ทั้งนี้หลังจากมีการสร้างเขื่อน หมู่บ้านป่าสักงาม ถูกตัดขาดจากเส้นทางเดิม โดยชาวบ้านจะใช้การสัญจรโดยเรือข้ามมาติดต่อราชการ หรือใช้ถนนสายเชียงใหม่-พร้าว ซึ่งจะต้องวิ่งรถอ้อมและไกลมาก แต่จากนี้พอมีสะพานทำให้การติดต่อราชการ และหลายคนที่มีญาติพี่น้องได้เดินทางไปมาหากันได้ง่ายขึ้น และสะพานดังกล่าวสร้างขึ้นในพื้นที่ที่มีความสวยงามทำให้ตอนนี้ชาวบ้านจากพื้นที่ใกล้เคียงต่างเดินทางมาเที่ยวชมกันมากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม