Skip to main content

ผลผลิตลำไยในฤดูออกแล้วแต่ราคาตกเฉลี่ยเหลือกิโลกรัมล่ะ 15 บาท 

ข่าวทั่วไป

ผลผลิตลำไยในฤดูจังหวัดเชียงใหม่ ออกสู่ท้องตลาดแล้วแต่ราคาตกเฉลี่ยเหลือกิโลกรัมล่ะ 15 บาท จากช่วงต้นเดือนราคาอยู่ที่ กิโลกรัมล่ะ 50-60 บาท เจ้าของสวนยอมขายเหมายกสวนให้กับพ่อค้าคนกลางในราคาถูก เนื่องจากต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตสูงขณะที่พ่อค้าใช้วิธีจ้างเหมาเก็บลำไยใส่ตะกร้าเข้าโรงงานรับซื้อตะกร้าล่ะ 55 บาท 

นายมงคล  พวงทอง ชาวบ้านข่วงเปาใต้ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พ่อค้าลำไย เปิดเผยว่า ช่วงนี้ลำไยในฤดูของจังหวัดเชียงใหม่ กำลังออกสู่ท้องตลาดโดยมีนายทุนชาวจีนเปิดล้งรับซื้อรับใยสดซึ่งต้องใส่ตะกร้ารวมน้ำหนัก 12 กิโลกรัม สถานการณ์ราคาลำไยช่วงนี้ราคาลำไยถูกมาเฉลี่ยกิโลกรัมล่ะ 15 บาท โดยช่วงต้นเดือนจะเป็นราคาลำไยนอกฤดูราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมล่ะ 50-60 บาท ทำให้ต้องนำคนงานเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้มากที่สุดเนื่องจากราคาลำไยอาจจะลดลงมากไปกว่านี้ประกอบกับผลผลิตลำไยเริ่มสุกเต็มที่และร่วง

สำหรับการเก็บผลผลิตลำไยต้องใช้คนงานรวมกว่า 20 คนเก็บเกี่ยวผลิตผลิตให้เร็วที่สุดโดยใช้วิธีจ้างเหมาใส่ตะกร้าลำไยเป็นคู่ 2 คนตกตะกร้าล่ะ 55 บาท แทนการจ้างเหมาเป็นรายวันเนื่องจากจะได้ผลผลิตน้อย โดยก่อนที่ผลผลิตลำไยจะสุกได้ติดต่อซื้อลำไยเหมายกสวนจากเจ้าของสวนเนื่องจากเจ้าของสวนบอกว่าต้นทุนในการเก็บเกี่ยวลำไย ค่อนข้างสูง ทั้งค่าขนส่ง ค่าแรงคนงาน และอาจจะเก็บไม่ทัน หากเก็บผลผลิตเองเองจะขาดทุนอย่างแน่นอน 

จากการสอบถามไปยังพ่อค้าลำไยรายหนึ่งทราบว่าช่วงนี้ราคาลำไย แบบใส่ตะกร้าซึ่งเป็นลำไยรับประทานสดราคาสูงสุดจะอยู่ที่ 22 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาต่ำสุดอยู่ที่ 6 -7 บาทต่อกิโลกรัมแล้วแต่ขนาด ราคาเฉลี่ยลำไยทั้งตะกร้า 12 กิโลกรัมจะอยู่ที่ กิโลกรัมล่ะ 15 บาท ซึ่งราคาตกลงมาอย่างมากจากช่วงต้นเดือนที่เป็นลำไยนอกฤดูซื้อขายกันที่กิโลกรัมล่ะ 50-60 บาท ส่วนราคาลำไยร่วง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการนำไปแปรูรูปเป็นลำไยอบแห้ง ราคาที่เกรด AA ราคากิโลกรัมล่ะ 17 บาท A 12 บาท B 7 บาท และถูกสุดเกรด C กิโลกรัมล่ะ 2 บาท

อย่างไรก็ตามพ่อค้าลำไยกล่าวว่าราคาลำไยที่พอจะให้ชาวสวนและพ่อค้าอยู่ได้น่าจะประมาณ 30 บาทต่อกิโลกรัม หากสถานการณ์ราคาลำไยยังคงตกลงอย่างต่อเนื่องแบบนี้ มีหวังต้องคืนเงินค่ามัดจำซื้อลำไยกับชาวส่วนอย่างแน่นอนเนื่องจากต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตค่อนข้างสูงยิ่งไปเหมาซื้อลำไยจากพื้นที่ไกลๆทำให้มีค่าขนส่งสูงและต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้คนงานที่ขนส่งลำไยไปที่ล้ง รับซื้ออีกด้วย 

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าพื้นที่การเพาะปลูกลำไยในจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 312,985 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ให้ผลผลิต297,443 ไร่ มีพื้นที่ที่เพาะปลูกสำคัญ ได้แก่ อำเภอจอมทอง พร้าว สันป่าตอง สารภี และดอยหล่อโดยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดจำนวนกว่า2.5 แสนตัน เป็นผลผลิตในฤดูกาลช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายนจำนวนกว่า 1.34 แสนตัน และผลผลิตนอกฤดูกาลในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน และเดือนตุลาคม-ธันวาคมจำนวนกว่า 1.2 แสนตัน การเก็บเกี่ยวผลผลิตในปัจจุบันมีการรายงานพื้นที่ให้ผลผลิตลำไยในฤดูประมาณ 205,684 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตจะออกสู่ตลาดจำนวน 134,106 ตัน และจะออกมากสุดในช่วงเดือนสิงหาคม ประมาณ 79,799ตัน คิดเป็นสัดส่วน 31.39%  

 

ข้อมูลเพิ่มเติม