Skip to main content

8 จังหวัดภาคเหนือถกรับมือผลผลิตลำไยราคาตก หลังพบมีผลผลิตรอสู่ตลาดกว่า 3.77 แสนตัน

ข่าวทั่วไป

8 จังหวัดภาคเหนือถกรับมือผลผลิตลำไยไม่ให้เกิดปัญหาราคาตก หลังพบมีผลผลิตรอสู่ตลสดกว่า 3.77 แสนตัน เตรียมบูรณาการแผนบริหารจัดการผลผลิตลำไยป้องกันปัญหาราคาตกต่ำ

ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเพือร่วมกันทบทวนการจัดทำข้อมูลและบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ปี 2560 โดยเฉพาะลำไยที่กำลังจะออกผลผลิตสู่ตลาดขณะนี้

ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลล่าสุดพบว่า ปีนี้มีลำไยออกผลผลิตในฤดูกว่า 377,687 ตัน มากที่สุดอยู่ในเชียงใหม่กว่า 1.34 แสนตัน รองลงมาเป็นลำพูนกว่า 1.2 แสนตัน ที่ประชุมได้กำหนดแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันปัญหาราคาตกต่ำโดยส่งเสริมให้ทำการแปรรูปกว่า 2.5 แสนตัน ในจำนวนนี้เป็นอบแห้งประมาณ 2.4 แสนตันที่เหลือเข้าสู่โรงงานกระป๋องและอื่นๆ จะเหลือผลผลิตเข้าสู่การบริโภคสดประมาณ 1.25 แสนตัน ในจำนวนนี้จะเป็นตลาดในประเทศกว่า 3.3 หมื่นตันและที่เหลือส่งออกสดกว่า 9.2 หมื่นตัน

ซึ่งช่วงที่ลำไยจะออกสู่ตลาดมากสุดจะอยู่ในห้วง 1-20 สิงหาคมนี้ โดยจะมีการติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันกลุ่มพ่อค้าและล้งเอาเปรียบเกษตรกร ซึ่งหากดำเนินการตามแผนบริหารนี้จะไม่เกิดปัญหาอย่างแน่นอนเพราะปริมาณความต้องการทางตลาดยังมีมากแต่ต้องให้เกษตรกรดูเรื่องคุณภาพด้วย.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม