Skip to main content

โครงการบูรณะวิหารลายคำ วัดยางกวง พบดวงแก้วแท่นพระ ครบทั้ง 3 ด้านแล้ว

ข่าวทั่วไป

โครงการบูรณะวิหารลายคำ วัดยางกวง ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดเก่าเคยทิ้งร้างมาหลายปี เมื่อ พ.ศ.2549 พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวัณณสิริ) รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เข้ามาบูรณะฟื้นฟูยกฐานะเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา โดยแต่งตั้งพระครูปลัดสุรเดช สิริสุวัณโณ เป็นเจ้าอาวาส

โดยเมื่อเดือนเมษายน 2560 สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ กรมศิลปากรทำโครงการบูรณะวิหารใหม่ งบประมาณ 6 ล้านบาท ได้รื้อวิหารที่เพิ่งสร้างออก เนื่องจากผิดรูปแบบวิหารลายคำของเดิมจากนั้นได้ขุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีก่อนดำเนินการ มี หจก.เจติยารา เป็นผู้รับจ้าง นายสุพจน์ พรหมมาโนช ผอ.สำนักศิลปากรที่ 7 เป็นประธานกรรมการจ้าง นายบุญเชิด สถาพร หน.กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน เป็นกรรมการ และนายพรรษพล ขันแก้ว นายช่างศิลปากรชำนาญงาน เป็นเลขานุการ โดยได้พบแท่นแก้วแท่นพระประธานด้านทิศเหนือมีปูนปั้นลายกนกเป็นวงกลม ภายในเป็นรูปดอกไม้ทั้งแนวตั้ง และแนวเอียงแบบพลิ้วไหว ซึ่งนักโบราณคดีภาคสนาม อธิบายว่าเป็นวงกลมลายดอกไม้ มีก้าน ใบ กิ่งไม้ทับด้วยกระจกคล้ายกระจกอังวะ ลงชาด ลงรัก ปิดทองไว้อย่างสวยงาม โดยด้านทิศเหนือนี้มีถึง 3 วงกลม ส่วนด้านหน้าแท่นพระยังไม่ได้รื้ออิฐยุคใหม่ที่ปิดทับออก คาดว่าจะมีลวดลายแบบเดียวกัน เช่นเดียวกับด้านทิศใต้ ส่วนด้านหลังของแท่นพระติดกำแพงวัด หากนักโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบแล้ว จะให้มีการขุดค้นด้านหลังด้วยก็จะรื้อกำแพงออก สำหรับอายุของลายปูนปั้นประดับดอกไม้นี้คาดว่าหลายร้อยปีนั้น

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายปราโมทย์ สมัครการ ไวยาวัจกรของวัด เปิดเผยว่า นักโบราณคดีภาคสนาม และคนงานได้ยุติการขุดค้นแล้ว โดยได้พบฐานแท่นพระทั้งสามด้านเป็น "ดวงแก้ว" โบราณด้านละ 3 ดวงที่วิจิตรสวยงาม ยังไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่มีอายุกว่า 500 ปีหรือราวต้นราชวงศ์มังราย นอกจากนั้น ยังพบแผ่นกระเบื้องคล้ายก้นหอย(เศียรพระพุทธรูป) ถ้วยชามแตก และเบี้ยหอยที่ใช้แทนเงินสมัยก่อน ได้เก็บไปไว้ที่สำนักโบราณคดีที่ 7 เชียงใหม่แล้ว ซึ่งพระธรรมเนาสบดี ประธานฟื้นฟูวัดโลกโมฬีได้มาดู และเห็นพ้องกับการที่กรมศิลปากรจะบูรณะวิหารลายคำขึ้นใหม่ครอบองค์พระประธานพระพุทธเจ้าทันใจ ด้วยงบประมาณ 6 ล้านบาท แต่คาดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบขนาดใหม่ หลังจากขุดค้นพบซากวิหารเดิมกว้างใหญ่มาก คาดภายในเดือนสิงหาคมนี้จะประชุมสรุปรูปแบบออกมาและเร่งดำเนินการก่อสร้างวิหารลายคำ

ทางด้าน นายสุพจน์ พรหมมาโนช ผอ.สำนักศิลปากรที่ 7 ก็ได้เข้าตรวจสอบดวงแก้วบนผนังแท่นพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจ และให้เจ้าหน้าที่ใช้แผ่นไม้ปิดไว้ เพื่อรอการบูรณะ ส่วนการขุดค้นได้พบฐานอิฐโบราณของวิหารเดิมยุค 500 ปีก่อน พร้อมแท่นพระอัครสาวกซ้าย-ขวา(พระโมคคัลลนาะ-พระสารีบุตร) กับแท่นธรรมาสน์ที่ก่อด้วยอิฐโบราณยกระดับสูงขึ้นกว่าหนึ่งเมตร ทั้งหมดนี้จะมีการพิจารณากำหนดรูปแบบ และแนวทางการอนุรักษ์ ก่อนจะสร้างวิหารลายคำหลังใหม่ครอบ โดยส่วนของผนังแท่นแก้ว ที่มีวงกลมดวงแก้วรวมแล้ว 9 ดวง ก็อาจใช้กระจกกั้นไว้เผยให้เห็นถึงมรดกบรรพชนที่สร้างไว้อย่างงดงามเช่นกัน

นายปราโมทย์ สมัครการ กล่าวว่า ในวันที่ 19 กรกฎาคม ศกนี้ วัดยางกวง เตรียมจะทำบุญใหญ่อุทิศถึงบูรพกษัตริย์ พระเถระ และบรรพชนผู้สร้างวัดประจำปี พร้อมพิธีสืบชะตาหลวงเนื่องในวันเกิดครบ 28 ปีของพระปลัดสุรเดช สิริสุวัณโณ เจ้าอาวาสด้วย ในโอกาสนี้ได้เชิญชวนศรัทธาประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบูรณะวัดยางกวงตามกำลังศรัทธา สำหรับผู้ร่วมทำบุญกองทุนละ 10,000 บาท จะได้รับพระกริ่งรุ่นเจ้าสัวของวัดพระธาตุดอยสุเทพฯด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม