Skip to main content

เชียงใหม่ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานพระธาตุศรีจอมทอง

ศิลปวัฒนธรรม

ชาวอำเภอจอมทองอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุศรีจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

โดยจะมีพิธีอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพระธาตุศรีจอมทอง เป็นพระธาตุประจำปีชวด และมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมทองซึ่เป็นประเพณีสืบทอดมานานกว่า 100 ปี

นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ร่วมขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง โดย นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ถือพานอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานในขบวนแห่ โดยขบวนเริ่มจากถนนเชียงใหม่ จอมทอง ซึ่งจะเคลื่อนขบวนไปยังวัดพระธาตุศรีจอมทอง เพื่ออัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไปประดิษฐานไว้ที่วัด และจะมีการสรงน้ำพระธาตุในวันที่ 9 มิถุนายน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัด พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับพระธาตุศรีจอมทองเป็นพระธาตุประจำปี ชวด ซึ่งทุกปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมทอง ตามตำนานกล่าวว่าพุทธสถานแห่งนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ หรือพระธาตุส่วนเศียรเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การประดิษฐานนี้มิได้เป็นถาวร คือสามารถอัญเชิญ พระธาตุออกมาให้ประชาชนได้สักการะอย่างใกล้ชิด จึงทำให้เกิดประเพณีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุเข้า-ออกพรรษา ปีละสองครั้ง นับเป็นศาสนพิธีประจำของวัดและแสดงถึงความศรัทธาของประชาชนทั้งใกล้และไกล ซึ่งถือเป็นงานใหญ่และสำคัญอีกงานหนึ่งของชาวจอมทอง ในการสืบทอดมาช้านานกว่า 100 ปี วันที่จัดงาน จะจัดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ภาคกลาง หรือประมาณเดือน มิถุนายน

ข้อมูลเพิ่มเติม